Prodali jste nemovitost?💸

VÍTEJTE V NAŠEM NOVÉM NEWSLETTERU, VE KTERÉM S VÁMI CHCEME SDÍLET NOVINKY A PODSTATNÉ UDÁLOSTI Z DĚNÍ NA ČESKÉM NEMOVITOSTNÍM TRHU.

Začneme jedním z těch nudnějších, ale o to důležitějších témat, a to daněmi. Přeci jen, termín k podání daňového přiznání se raketově blíží!

Jen upozorníme, že níže uvedené je spíše jen výcuc základních podmínek.

Prodej nemovitosti je důležitý krok, ať už se jedná o byt, dům nebo pozemek. Kromě samotného procesu prodeje je ale nutné myslet i na daňové povinnosti. Pojďme se podívat na to, jak se počítá daň z prodeje nemovitosti a na výjimky, kdy daň platit nemusíte.

Kdy se daň z prodeje nemovitosti platit musí?

Zisk z prodeje nemovitosti je druh příjmu, stejně jako zaměstnání, podnikání nebo pronájem. Proto patří do daňového přiznání. Když prodáváte nemovitost jako fyzická osoba, týká se vás jedině daň z příjmu. V mnoha případech od ní navíc budete osvobozeni. 

Daň z prodeje nemovitosti se musí platit, pokud nesplňujete některou z výjimek. Tyto výjimky se týkají:

  • Vlastnictví nemovitosti po dobu 5 nebo 10 let: Pokud jste nemovitost vlastnili 5 let (pro nemovitosti nabyté před 1. 1. 2021) nebo 10 let (pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021), daň z prodeje platit nemusíte. Do doby vlastnictví se počítá i doba, po kterou nemovitost vlastnil váš dědic v přímé linii.
  • Bydlení v nemovitosti po dobu 2 let: I když jste nemovitost vlastnili kratší dobu, daň z prodeje platit nemusíte, pokud jste v ní 2 roky před prodejem sami bydleli.
  • Využití peněz z prodeje na vlastní bydlení: Pokud peníze z prodeje nemovitosti do jednoho roku od prodeje investujete do koupi, rekonstrukce nebo splacení úvěru na vlastní bydlení, daň z prodeje platit nemusíte.
  • Dědictví a následný prodej (při splnění časového testu zůstavitelem)
  • Převod členských práv k družstevnímu bytu (s pětiletým časovým testem)

JAK SE DAŇ Z PRODEJE NEMOVITOSTI POČÍTÁ?

Daň z prodeje nemovitosti se počítá z rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou nemovitosti.

Do prodejní ceny se počítá celková cena, za kterou jste nemovitost prodali, včetně případných bonusů či doplatků a zpravidla taktéž vč. rezervačního poplatku realitní kanceláři.

Do pořizovací ceny se počítá cena, za kterou jste nemovitost sami koupili, včetně souvisejících výdajů (např. poplatek za vklad na katastrální úřad, faktura od advokáta za kupní smlouvu, provize realitní kanceláře, atd.).

Zisk z prodeje nemovitosti se zdaní 15% sazbou, pokud váš celkový zdanitelný příjem v roce 2023 nepřesáhne 1 935 552 Kč. Pokud váš celkový zdanitelný příjem tuto hranici překročí, zisk z prodeje nemovitosti se zdaní 23% sazbou. Pozor, pro rok 2024 je tato hranice snížena na 1 582 812 Kč.

Daň z prodeje nemovitosti a daňové přiznání

Existuje několik způsobů, jak daňové přiznání podat:

  1. Elektronicky:

Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší způsob. Je možné podat pouze s datovou schránkou nebo s bankovní identitou. Pokud máte datovou schránku, jste povinni podat daňové přiznání elektronicky. Podrobné instrukce popisuje Finanční správa ČR.

do 2. května 2024

  1. Papírově:

Daňové přiznání si stáhnete na webu Finanční správy ČR a vyplníte ho ručně. Vyplněné přiznání odevzdáte na místním finančním úřadě.

do 2. dubna 2024

  1. Pomocí daňového poradce:

Daňový poradce vám pomůže s vyplněním daňového přiznání a zajistí jeho podání.

do 1. července 2024

Svou povinnost podat daňové přiznání nepodceňte. Finanční úřad má volný přístup do katastru nemovitostí a nemovitostní transakce má tak pod drobnohledem.

 

Něco vám není jasné? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!