CO VŠE PLATÍ NÁJEMCE?🏢🧑🏼

Rozesláno dne 22. 05. 2024.

vážení klienti a přátelé,

v dnešním vydání newsletteru se zaměříme na otázku plateb spojených s pronájmem nemovitosti, a to zejména v případě bytů. Zjistíte, které platby jsou pro nájemce povinné a které ne, a jaká práva mají nájemci při sestavování nájemní smlouvy.

Co vše musí platit nájemce? Jaká má práva, a jaké povinnosti?

Co musí nájemce platit?

Nájemce je povinen platit pronajímateli za služby, které v bytě či domě bezprostředně spotřebovává a má z nich okamžitý prospěch. Mezi tyto služby patří:

 • Dodávky vody a odvádění odpadních vod
 • Dodávky tepla
 • Odvoz komunálního odpadu
 • Osvětlení a úklid společných částí domu
 • Zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání
 • Provozování a čištění komínů
 • Provozování výtahu

Co nájemce platit nemusí?

Nejvíce diskutovanou položkou je příspěvek do fondu oprav, který pronajímatel nemůže požadovat od nájemce, jelikož nepřináší nájemci okamžitou prospěšnost jako služba.

Některé služby, jako je pojištění domácnosti, se dají zdůvodnit tím, že chrání i majetek nájemce. Nejedná se ale stejně jako v případě opravy o výdaj, který by nájemníkovi poskytoval okamžitý prospěch. 

Je vhodné poznamenat, že nájemce také není povinen platit všechny poplatky, které pronajímatel do smlouvy zahrne. Platí tzv. ochrana nájemce, která je zmíněna v nájemní smlouvě a která určuje, že osoba oprávněná k užívání bytu není povinna pokrývat výdaje, které by pro ni byly nevýhodné nebo nespravedlivé, a tedy zkracovaly její práva.

V tomto ohledu jsou problematické i položky ve vyúčtování od vlastníků, kdy některé z nich mohou být nepřesně nazvané. Vzniká tak nárok na vyšší výdaje, které ovšem nejsou spravedlivě zadávány.

Povinnosti nájemce

Povinnosti nájemce zahrnují:

 • Platit nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu.
 • Užívat byt řádně a pouze k bydlení.
 • Udržovat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
 • Umožnit pronajímateli přístup do bytu za účelem kontroly a oprav.

Řádným užíváním bytu se ovšem rozumí nejen běžná údržba, která mimo jiné zahrnuje také opravu omítek, tapetování nebo čištění zanesených odpadů, ale také drobné opravy. Ty zahrnují opravy bytu a toho vybavení, které je ve vlastnictví pronajímatele. Pro lepší představu je vhodné uvést několik příkladů: výměna prahů a lišt, opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, žaluzií, výměny uzavíracích ventilů, opravy sprch, ohřívačů vody, dřezů, pečících trub, atd.

Mimo tyto opravy se do drobných oprav zahrnují také ty, jejichž částka na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Celkový limit oprav hrazený nájemcem je 100 Kč/m² podlahové plochy bytu ročně. Úplný výčet naleznete v Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

Spory s pronajímateli ohledně nadbytečných výdajů mohou být složité. Uschovávejte si doklady o platbách a opravách, upozorňujte na svá práva jako nájemce a pokud se vám s pronajímatelem nedaří mluvit, můžete se obrátit na spotřebitelskou organizaci ve vašem regionu, která vám může poskytnout právní poradenství nebo pomoc s formulací dopisu pronajímateli.

 

Něco Vám není jasné? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

S pozdravem, tým Enesta Reality s.r.o.