Pronajímáte nemovitost?🏡

Máme tu pro vás další vydání našeho newsletteru, ve kterém s vámi chceme sdílet novinky a podstatné události z dění na českém nemovitostním trhu.

V tomto díle budeme pokračovat tématem daní, a to konkrétně slibovanou daní z pronájmu.

Kdo daň z pronájmu neplatí?

Zaměstnanci:

 • Bez zdanění si můžete vedle zaměstnání vydělat až 20 000 Kč ročně

Nezaměstnaní bez živnostenského listu:

 • Limit pro podání daňového přiznání je 50 000 Kč

Spoluvlastnictví:

 • Pokud vlastní nemovitost více lidí, stačí, když bude danit jenom jeden z nich

Výše daně se také dá zásadně ovlivnit tím, jak vykážete výdaje spojené s pronájmem. U této daně totiž můžete uplatnit buď skutečné výdaje, nebo 30% paušální výdaje. Přestože je paušál snadnější na vyřízení, vyplatí se velmi často použít skutečné výdaje, čímž si můžete daň podstatně snížit.

Skutečné výdaje

 • Do daňově uznatelných výdajů se zahrnují výdaje vynaložené v souvislosti s pronájmem nemovitosti.
 • Patří mezi ně např. daň z nemovitosti, opravy, údržba, náklady na vybavení nemovitosti, pojištění nemovitosti, úroky z hypotéky, provize realitní kanceláři za nový pronájem, stavební úpravy do 80 000 Kč, poplatek za správu nemovitosti, ale i paušální náklady na automobil (4 000 Kč měsíčně při současném soukromém využívání automobilu nebo 5 000 Kč měsíčně při využívání automobilu pouze za účelem správy pronájmů).
 • Do výdajů se zahrnují i odpisy nemovitosti, které často tvoří největší nákladovou položku – při rovnoměrném odpisování po dobu 30 let si můžete vložit do nákladů 1,4 % v prvním roce a 3,4 % v dalších letech pořizovací ceny nemovitosti.

PAUŠÁLNÍ VÝDAJE

 • Pokud se rozhodnete pro uplatňování paušálních výdajů, výpočet daně se vám značně zjednoduší.
 • Není nutné vést podrobnou evidenci výdajů.
 • U paušálních výdajů ovšem nelze uplatňovat další úlevy, např. na automobil.
 • Paušální výdaje se nevyplatí každému, zejména těm, kteří nemovitost nakoupili velmi výhodně, nebo sehnali nájemníka ochotného platit vysoký nájem.
 • Výše paušálních výdajů má limit 600 000 Kč/rok, tedy se vyplatí zejména při příjmech z pronájmu do 2 000 000 Kč/rok.

Kolik zaplatíte na dani?

 • Daň se vypočte ze zisku (příjmy – výdaje)
 • Do příjmů se započítává pouze nájemné
 • Zálohy na služby se do příjmů nezapočítávají, ale započítávají se platby na energie (pokud nejsou zálohy vyúčtovány – např. paušální platba za vodu, kdy neřešíte skutečnou spotřebu)
 • Procentní sazba daně se odvíjí od celkových ročních příjmů:
  • Do 48násobku průměrné mzdy: 15 % za 2023, od 2024 do 36násobku 
  • Nad to: 23 %

Termíny podání daňového přiznání a jeho úhrady:

Platí stejné termíny jako v případě daně z příjmu při prodeji nemovitosti, kterou jsme probírali minule:

 • Elektronicky: do 2. května 2024
 • Papírově: do 2. dubna 2024
 • Pomocí daňového poradce: do 1. července 2024

Na základě výše příjmů z pronájmu Vám mohou být stanoveny zálohy, a to pololetní nebo čtvrtletní.

Pololetní zálohy platíte v případě výše daně z příjmů mezi 30 000 Kč a 150 000 Kč. Jedná se o 2 zálohy ročně ve výši 40 % z poslední známé daňové povinnosti. Splatnost první zálohy je 15. června a druhé 15. prosince, částku zaokrouhlujete na celé stokoruny nahoru.

Čtvrtletní zálohy pak platí poplatníci, kteří měli v předchozím roce daň z příjmů vyšší než 150 000 Kč. Ti hradí pak 4 zálohy ve výši 25 % z poslední známé daňové povinnosti. Splatnost záloh je 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince.

 

Něco Vám není jasné? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!